To English versionEnglish flag

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4: juli - december 2003

Mijn zomervakantie begon met een reis naar Lissabon. Het ging me er vooral om de stad te bezoeken en zoveel mogelijk fado te beluisteren. Dat laatste was eenvoudiger dan ik dacht. Indrukwekkend was het optreden van de serveuze, die mij zojuist naar mijn tafeltje, buiten op het plein, had gebracht om aansluitend te transformeren tot fadozangeres. Vanaf de drempel van het restaurant kon zij, al zingend, nog nieuwe gasten hun plaats wijzen. Tussendoor sprak ik nog 3 componisten: Joost Kleppe, die zijn hart aan Lissabon heeft verpand en van wie ik binnenkort een stuk zou gaan spelen en twee Portugese componisten, die een blues zouden gaan schrijven voor mijn concert op het Festival in Aveiro in 2004. Daniël Schvetz (een Argentijnse componist, die nu in Lissabon woont, dat kan een mooi hybride stuk worden) trof ik in het prachtige café Nicola, waar we misschien wel aan het tafeltje zaten waar Pessoa ook eens zijn 'bica' (espresso) gedronken heeft. Om Sara Carvalho te ontmoeten reisde ik per trein naar Aveiro, een intiem, provinciaal stadje, waar ik in maart 2004 op het door Sara geprogrammeerde Festival zal spelen.

Na de vakantie begon het seizoen met een optreden met een serie Tango's op de Amsterdamse UITmarkt. Spoedig daarna vertrok ik naar Cuba, een reis, die heel wat voorbereiding had gekost. Over deze reis heb ik een artikel geschreven, dat binnenkort in het tijdschrift 'Mens en Melodie' zal verschijnen. Het complete artikel is elders op deze site te vinden. Foto's van Cuba zijn te vinden in de fotogallerij.

Mijn nieuwe soloprogramma '4 componisten en hun volksmuziek' speelde ik voor het eerst in Gallerie de Osseberg onder de rook van Middelburg. Galleriehoudster Addy van Nieuwenhuijzen staat open voor elk programma en propageert het altijd enthousiast. Veel gesubsidieerde podia kunnen daar wat mij betreft een voorbeeld aan nemen. Voor het programma had ik componisten uit vier windstreken gekozen: in de muziek van Schubert (west), Janácek (oost), Grieg (noord) en Mompou (zuid) zijn invloeden van de volksmuziek duidelijk te horen. Dat geeft hun muziek een heel authentieke klank.

In deze tijd van globalisering zijn in veel muziek de culturele 'roots' van de componist daarentegen niet meer te traceren. De culturele diversiteit dreigt evenredig af te nemen. Dat dilemma van globalisering versus culturele diversiteit staat centraal in het nieuwe '6 Continenten Projekt'. Met de voorbereiding van dit projekt waren fluitiste Eleonore Pameijer en ik al in de zomer van 2002 begonnen. Wij vroegen voor ons project componisten uit zes continenten (Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië) een stuk voor fluit en piano te componeren, waar elementen in verwerkt zijn, die de componist als essentieel voor zijn of haar cultuur beschouwt. Dit kan de landscultuur zijn, maar de componist kan zichzelf ook als b.v. Europeaan of Afrikaan of eerder als wereldburger beschouwen en zo de grenzen van de cultuur, waartoe hij zich voelt behoren, verder leggen. Aan de componisten werd de vraag gesteld om na te denken over hun eigen culturele identiteit en hoe die zich verhoudt tot de omgeving en de tijd waarin hij leeft. Vervolgens wordt aan de componisten gevraagd deze 'monologue intérieur' vorm te geven door het schrijven van een compositie. Actuele informatie over dit projekt is elders op deze site te vinden.

Op 25 oktober ging onze eerste speelronde in première in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. De IJsbreker is mede-organisator en heeft ons hele projekt geadopteerd (er zullen nog 3 speelrondes komen). De Concertzender nam het premièreconcert op (uitzending op 9 januari 2004). Drie van de 4 componisten van wie wij een nieuw werk uitvoeren waren aanwezig: Bob Zimmermanm, David Dramm en Jalalu Kalvert Nelson. Alon Nechushtan kon helaas niet uit New York overkomen maar was via een webcam filmpje semi-live aanwezig, voorwaar een positief uitvloeisel van de globalisering. Jalalu speelde ook een prachtige trompetimprovisatie en David zong zijn 'Hello Pop-Tart', waarbij de overige musici en componisten op de achtergron een 'kazoo-koor' vormden. We herhaalden dit programma in de Bilt, in huiselijke kring, in het Wereldmuseum in Rotterdam op 7 november en in de fraaie en akoestisch prettige Vishal in Haarlem op 18 december. Beide laatste zalen zullen ons ook ontvangen met de drie volgende programma's. De organisatie van zo’n project is een flinke klus, niet in het minst door de vele subsidieaanvragen, die we moeten ondernemen. Het resultaat stelde echter tevreden en ik geniet er ook van om na een tijd van vrijwel uitsluitend soloconcerten intensief met een bevlogen collega samen te werken.

Op 9 november speelde ik mijn Tangoprogramma in 'Kunsthuis 13' in Velp. Ik speel altijd graag in de concertzaal van dit museum, dat vooral goed voorzien is van werk van Cobra-kunstenaars. Het publiek is hier voor allerlei soorten muziek warm te krijgen en er heerst een aangenaam informele sfeer.

Op 30 november vertrok ik naar Indonesië. Een verslag over deze reis zal begin 2004 in 'Mens en Melodie' te lezen zijn. Het voorlopige artikel is nu al elders op deze site te vinden.

Tijdens de Nederlandse Muziekdagen in Vredenburg (Utrecht) nam ik op 14 december met de pianisten Frank van Bommel, Guus Janssen en Kees Wieringa deel aan een pianomarathon. Het idee van programmeur Willem Breuker was, dat 2 klassieke pianisten (Kees en ik) Nederlandse gecomponeerde muziek zouden spelen en dat twee improviserende pianisten (Guus en Frank) daar pianistisch commentaar op zouden leveren. Daarbij mochten zij op onze bijdrages 'inbreken'. Hoewel dit idee niet echt uit mijn hart gegrepen was bleek ons gezamenlijk optreden toch heel bevredigend. In de praktijk reageerden de 'klassiekers' op hun beurt ook weer op de improvisatoren en ontstond er, zoals Frits van der Waa in de Volkskrant schrijft, "een plezierig oneerbiedige pianomarathon". Hij besluit zijn recensie als volgt: "Het is een licht wanordelijk, maar vrolijk optreden, dat bij uitstek laat horen waar het Breuker om gaat: dat muziek mensenwerk is."

Klik hier om Nieuwsbrief 1 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 2 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 3 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 5 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 6 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 7 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 8 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 9 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 10 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 11 te lezen

Klik hier om Nieuwsbrief 12 te lezen